U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

Hoekstra Timmerbedijf
Hoofdstraat 287
1611 AH Bovenkarspel
Tel 0228 315381
Fax 0228 322071
E-mail info@hoekstratimmerbedrijf.nl


Alle montagewerkzaamheden geschieden volgens de voorschriften van de fabrikant. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze
                                  gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar d.d. 31-10-2007. Onder depotnr. 324/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Contact
algemene voorwaarden