Redengevende beschrijving
Een redengevende beschrijving of waardestelling van een monument  geeft de motivatie weer om een gebouw, stads- of dorpsgezicht,  historische tuin of zelfs een geheel landschap te beschermen als  monument. De monumentenwet (1961, herzien 1988) geeft een  bescherming een wettelijke basis.

Chronologisch is een monument:
een gebouw waarbij (ooit) een historich figuur bij betrokken is geweest  (gewoond, gelogeerd, geboren, gestorven ect.) of waar een historiche  gebeurtenis heeft plaats gevonden.

in de 19e eeuw werd het begrip monument uitgebreid met gebouwen die van  kunsthistorisch belang zijn en wel omdat ze uniek ef typerend zijn voor een  stijl of voor het oeuvre van de architect.

in de jaren 60 van de 20e eeuw kwam daar ook de context bij: beschermde stads- of  dorpsgezichten.

nog meer veruiming volgde: monumenten kunnen nu ook fabrieken, sluizen, of  andere industrieel erfgoed zijn.

Niet alleen imposante gebouwen zoasl kathedralen, kastelen en stadshuizen maar ook  arbeiderswoningen kunnen onder het begrip monument vallen.

na de jaren 70 is het hek van de dam, als het maar van enig cultuur historisch  belang is -historische tuinen en landschap zelf (indien van historisch geografisch  belang)- kan tot monument worden verklaard (of door een aktiegroep getracht het  zover te krijgen).

Meest recente ontwikkeling: als het een waardevolle bouwhistorische betekenis  heeft vanwege een typerende constructie of bijzondere materiaalgebruik.
Objecten worden geselecteerd op stedenbouwkundige, architectonische en/of historische  criteria. Herkenbaarheid, gaafheid en zeldzaamheid worden getoetst. Bepalingen en  toetsingen worden gedaan door lieden met verstand van zaken. Het rijk, provincie en  gemeente spelen hierbij een rol.

Het resultaat van de bepaling is in ieder geval dat een object op de monumentenlijst kan  worden geplaatst: de rijkslijst, provincialelijst of gemeentelijst, een object kan immers van  landelijk (of zelfs wereldlijk) regionaal of plaatselijk belang zijn. Wat en waarom (en welk  deel of geheel) beschermenswaard is van en monument en dus beschermd moet worden,  staat in de redengevende beschrijving of waardebepaling.