Hier staan een aantal garageopbouwen die gerealiseerd zijn. We beschikken over een eigen productiehal waar HSB-dakelementen en voorzet- en constructiewanden kunnen worden gemaakt.
Eindresultaat

Op bestaande garage met platdak een opbouw met een hellenddak die aansluit op bestaand.
Voor de verbouwing

Een kleine garage met platdak.
Eindresultaat

Over de zijgevel van de garage is een stalen ligger gekomen die de balklaag draagt. Er is een scharnierkap geplaatst met doorgang naar de woning toe.
Eindresultaat

Dit is niet een echte garageopbouw. Er was een terras op de 1e verdieping waar een opbouw op gemaakt is.
Eindresultaat

Hier loopt de vloer van de opbouw ver door over het platdak van de garage. Er is een stalen ligger in gekomen waar de balklaag en opbouw op rust.
Voor de verbouwing

Bestaand dak is gesloopt en er is een binnenwand gemaakt om de constructie te maken.
Eindresultaat

Er is staalwerk in de vloer gekomen en een balklaag gelegd. Metselwerk opgehaald en zijgevelkozijn geplaatst.
Hoekstra Timmerbedrijf